Kunena: หัวข้อใน สมาคมนักเรียนเก่าอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (1/1)
พระราชินี

ค้นหาข้อมูล

พบกับพวกเราได้บน facebook

หนังสือประกาศ

กิจกรรมของโรงเรียน

"เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Brand's crossword international queen cup 2017”

Written byชำนาญ
"เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Brand's crossword international queen cup 2017”

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน... 

"กลุ่มสาระศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ และ วรรณศิลป์ ”

Written byชำนาญ
"กลุ่มสาระศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ และ วรรณศิลป์  ”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ และ วรรณศิลป์ ...

"เตรียมความพร้อม นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ”

Written byชำนาญ
"เตรียมความพร้อม นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ”

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง...

"จัดการบรรยายพร้อมแสงสีเสียง ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ชุด "เล่าขาน ตำนานแผ่นดิน"”

Written byชำนาญ
"จัดการบรรยายพร้อมแสงสีเสียง ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ชุด "เล่าขาน ตำนานแผ่นดิน"”

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพภาคที่1  รักษาพระองค์ฯ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี...

"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

Written byชำนาญ
"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร-คหกรรม)...

"ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่งศิวิไลซ์ สายสุพรรณ”

Written byชำนาญ
"ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่งศิวิไลซ์ สายสุพรรณ”

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...

" โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ”

Written byชำนาญ
" โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ”

ในวันที่29 มิถุนายน 2560 ศาลจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา...

" ประชุมสภานักเรียน ”

Written byชำนาญ
" ประชุมสภานักเรียน ”

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.อุทัย พันธุ์มี รองสารวัตรสืบสวน สภ. เมืองอ่างทอง.. 

"สภ.เมืองอ่างทอง ได้มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

Written byชำนาญ
"สภ.เมืองอ่างทอง ได้มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.อุทัย พันธุ์มี รองสารวัตรสืบสวน สภ. เมืองอ่างทอง.. 

"กิจกรรม วันสุนทรภู่”

Written byชำนาญ
"กิจกรรม วันสุนทรภู่”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดย...

"วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดคอนเสิร์ตดนตรีต้านยาเสพติด”

Written byชำนาญ
"วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดคอนเสิร์ตดนตรีต้านยาเสพติด”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรม วัน "ต่อต้านยาเสพติด"...

"แข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE”

Written byชำนาญ
"แข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน..

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ หนุ่มวิศวะมาดเข้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

Written bynoppadol
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

Written bynoppadol
ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดการประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

Written bynoppadol
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง "การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว"

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

Written bynoppadol
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

  เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับเข็ม

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

Written bynoppadol
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

  การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนบน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ ๒/๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

Written bynoppadol
คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

  งจำกันได้ไหม?.. มีเด็กชายตัวเล็กๆคนนึงเดินเก็บธงชาติที่ตกอยู่ที่พื้น ในขณะที่ฝนตกหนัก แต่เค้าไม่หวั่นไหว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรภายนอก

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองพิริยะ
รองพิเชฐ เกษวงษ์

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก