ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

การแข่งขันหุ่นยนต์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ การงานอาชีพ โครงงาน

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ CMS

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ Web Editor

งานคืนสู่เหย้า...ชาวปัทมโรจน์ 58

   

พระเทพ

   

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 35
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 


View All : ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

Written byนพดล
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

การประกวดบรรยายธรรม

Written byสิริพัชร
การประกวดบรรยายธรรม

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน

อำลารุ่นพี่ ม.6 นักเรียนอาสารักษาความปลอดภัย "สายรม สายรุ้ง สายธาร"

Written byสิริพัชร
อำลารุ่นพี่ ม.6 นักเรียนอาสารักษาความปลอดภัย "สายรม สายรุ้ง สายธาร"

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล

Written byนพดล
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน

โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

Written byนพดล
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง

คสช.ชุดกิจการพลเรือนร่วมอบรมหน้าเสาธง ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Written byต่าย
คสช.ชุดกิจการพลเรือนร่วมอบรมหน้าเสาธง ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

  คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปิดกองลูกเสือ ระดับชั้น ม.2

Written byสิริพัชร
ปิดกองลูกเสือ ระดับชั้น ม.2

  คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 "ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด"

Written byสิริพัชร
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 "ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด"

  คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

เปิดบ้านการเรียนรู้ ดูพี่ อปว.

Written byนพดล
เปิดบ้านการเรียนรู้ ดูพี่ อปว.

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Written byนพดล
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  วันที่ 27 มกราคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง เอฟซี สู่รั้วอ่างทองปัทมโรจน์

Written byนพดล
อ่างทอง เอฟซี สู่รั้วอ่างทองปัทมโรจน์

  23 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น.

ความภาคภูมิใจของชาว อ.ป.ว

ครูวุฒิชัย ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

Written byสิริพัชร
ครูวุฒิชัย  ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

      โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor  ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

Written byสิริพัชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

อปว. กระติกน้ำอเนกประสงค์ ออกช่อง 3

Written byนพดล
อปว. กระติกน้ำอเนกประสงค์ ออกช่อง 3

      กระติกน้ำอเนกประสงค์ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

Written byนพดล
อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”

Written byนพดล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”

     ผลการประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” 1-5 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

รองสมศรี

รองชูชาติ

รองปราโมทย์

รองเรืองศิลป์

ดูผลการเรียน

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน