ฟ้าชาย
พระราชินี
นันทศักดิ์
สถานศึกษาดีเด่น

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 39
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียน genius อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจำ

28 กรกฎาคม 2558
นักเรียน genius อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจำ

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ genius อบรมตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLP เข้าค่ายพหุปัญญา

28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLP เข้าค่ายพหุปัญญา

   นักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLP เข้าค่ายพหุปัญญา ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558

นักเรียน พสวท. ม.ต้น เข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

21 กรกฎาคม 2558
นักเรียน พสวท. ม.ต้น เข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

   นักเรียน พสวท. ม.ต้น เข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

09 กรกฎาคม 2558
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

   วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

01 กรกฎาคม 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

   วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ค่ายแนะแนวศึกษาต่อ 58 "พี่พาน้องสู้รั้วมหาวิทยาลัย"

16 มิถุนายน 2558
ค่ายแนะแนวศึกษาต่อ 58 "พี่พาน้องสู้รั้วมหาวิทยาลัย"

   ด้วยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมค่านแนะแนวศึกษาต่อ 58 "พี่พาน้องสู้รั้วมหาวิทยาลัย"

พิธีไหว้ครู " ดวงใจศิษย์เคารพ น้อมนพวันทา บูชาพระคุณครู "

11 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู " ดวงใจศิษย์เคารพ น้อมนพวันทา บูชาพระคุณครู "

   พิธีไหว้ครู " ดวงใจศิษย์เคารพ น้อมนพวันทา บูชาพระคุณครู " โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกเพื่อชมภาพ

อ.ป.ว. เป็นสนามสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

26 พฤษภาคม 2558
อ.ป.ว. เป็นสนามสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นสนามสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 คลิกเพื่อชมภาพ

นางสาวปภาวี สุขชมทอง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยทำ Thai presentation

22 พฤษภาคม 2558
นางสาวปภาวี สุขชมทอง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยทำ Thai presentation

  นางสาวปภาวี สุขชมทอง นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ The genius program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

22 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ The genius program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ The genius program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 พบนักเรียนหน้าเสาธงและโฮมรูมนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา

20 พฤษภาคม 2558
ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 พบนักเรียนหน้าเสาธงและโฮมรูมนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา

  ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อ.ป.ว. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร พบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

20 พฤษภาคม 2558
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน อ.ป.ว. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร พบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

  นายโชคชัย สิริภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

นักเรียน ม.1เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

15 พฤษภาคม 2558
นักเรียน ม.1เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100

    นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นายนันทศักดิ์ แสงศรี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

15 พฤษภาคม 2558
นายนันทศักดิ์ แสงศรี ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

     ผอ.วัฒนชัย และคณะผู้บริหาร ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายนันทศักดิ์ แสงศรี

ครูวุฒิชัย ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

26 กุมภาพันธ์ 2558
ครูวุฒิชัย  ครองสิทธิ์ ได้รับรางวัล "ครูสอนดี"

      โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

19 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

19 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

19 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor ม.4-ม.6

19 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทWeb Editor  ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

19 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

19 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

      งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

02 กุมภาพันธ์ 2558
อปว. สิ่งประดิษฐ์ ออกรายการข่าว ช่องไทยพีบีเอส

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”

12 ธันวาคม 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”

     ผลการประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” 1-5 ธันวาคม 2557

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองปราโมทย์
รองอนุสรณ์
รองสมจิตตรา

Google Apps for Education

ดูผลการเรียน

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.