กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม-เกษตร)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ออมสิน

 

ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 35
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 


View All : ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  วันที่ 27 มกราคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ปาลิโอ เขาใหญ่ ม.3

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ปาลิโอ เขาใหญ่ ม.3

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทัศนศึกษาสวนสัตว์ลพบุรี ม.1

ทัศนศึกษาสวนสัตว์ลพบุรี ม.1

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล

เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ณ ค่ายเสาวลักษณ์

เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ณ ค่ายเสาวลักษณ์

   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แนะแนวนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 8-12 ม.ค.58

แนะแนวนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 8-12 ม.ค.58

    โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้มีการแนะแนวนักเรียนระดับประถมศึกษา

นางสาวปลื้มจิตร์ ถิวขาวและครอบครัว มอบทุนนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

นางสาวปลื้มจิตร์ ถิวขาวและครอบครัว มอบทุนนักเรียน จำนวน 10,000 บาท

    โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ขอขอบคุณ นางสาวปลื้มจิตร์ ถิวขาวและครอบครัว

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2557

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2557

    วันที่ 26-27 มีนาคม 2557 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

    โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ความภาคภูมิใจของชาว อ.ป.ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”

     ผลการประกวดมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” 1-5 ธันวาคม 2557

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

    นักเรียน และครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับทุนในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 จังหวัดอ่างทอง    ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ 12 รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ 2 รายการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 จังหวัดอ่างทอง             คลิกเพื่อชมภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรางวัลชนะเลิศ 24 รายการ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

รองสมศรี

รองชูชาติ

รองปราโมทย์

รองเรืองศิลป์

ดูผลการเรียน

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.