Kunena: หัวข้อใน สมาคมนักเรียนเก่าอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (1/1)
พระราชินี

ค้นหาข้อมูล

พบกับพวกเราได้บน facebook

หนังสือประกาศ

กิจกรรมของโรงเรียน

ค่ายเสริมสร้างทักษะสำคัญสู่เด็กยุคการศึกษาไทย 4.0

Written byกฤษณะ
ค่ายเสริมสร้างทักษะสำคัญสู่เด็กยุคการศึกษาไทย 4.0

  วันเสาร์ ที่20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Written byกฤษณะ
นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ต้อนรับบุคลากรใหม่ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์

Written byกฤษณะ
ต้อนรับบุคลากรใหม่ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์

  วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยามคม เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1

Written byกฤษณะ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยามคม เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1

  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยามคม ได้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560เป็นวันเเรก 

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีสักการะหลวงพ่อวัดโพธิ์(ร้าง)

Written byกฤษณะ
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีสักการะหลวงพ่อวัดโพธิ์(ร้าง)

  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีสักการะหลวงพ่อวัดโพธิ์(ร้าง)

Written byกฤษณะ
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และพิธีสักการะหลวงพ่อวัดโพธิ์(ร้าง)

  วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

Written byกฤษณะ
อบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

  วันที่ 26-28 เมษายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

Written byกฤษณะ
ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

  ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียน ร่วมรดน้ำขอพรนายกชัย สุวพันธุ์

Written byกฤษณะ
คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียน ร่วมรดน้ำขอพรนายกชัย สุวพันธุ์

  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมรดน้ำขอพรนายกชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 

อบรมสะเต็มทางไกล ระดับชั้นประถมศึกษา ที่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Written byกฤษณะ
อบรมสะเต็มทางไกล ระดับชั้นประถมศึกษา ที่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

  วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดอบรมสะเต็มทางไกล ระดับชั้นประถมศึกษา

รับมอบตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เเละปีที่4

Written byกฤษณะ
รับมอบตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เเละปีที่4

  ในวันที่19-20 เมษายน 2560 ทางโรงเรียนได้มีการรับมอบตัวนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เเละปีที่4 

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Written byกฤษณะ
อบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วันที่ 19-21 เมษายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ หนุ่มวิศวะมาดเข้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

Written bynoppadol
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

Written bynoppadol
ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดการประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

Written bynoppadol
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง "การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว"

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

Written bynoppadol
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

  เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับเข็ม

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

Written bynoppadol
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

  การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนบน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ ๒/๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

Written bynoppadol
คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

  งจำกันได้ไหม?.. มีเด็กชายตัวเล็กๆคนนึงเดินเก็บธงชาติที่ตกอยู่ที่พื้น ในขณะที่ฝนตกหนัก แต่เค้าไม่หวั่นไหว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรภายนอก

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองพิริยะ

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก