Kunena: หัวข้อใน สมาคมนักเรียนเก่าอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (1/1)
พระราชินี

ค้นหาข้อมูล

จุลสาร

จุลสารประจำเดือน สิงหาคม 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ปัทมโรจน์สาร

พบกับพวกเราได้บน facebook

หนังสือประกาศ

กิจกรรมของโรงเรียน

ภาพบรรยากาศวันแรกของการสอบปลายภาคเรียน1 ปีการศึกษา 2560

Written byชำนาญ
ภาพบรรยากาศวันแรกของการสอบปลายภาคเรียน1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 11-15 กันยายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์

กิจกรรม อ.ป.ว. ร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตาจิต

Written byชำนาญ
กิจกรรม อ.ป.ว. ร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตาจิต

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์

พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Written byชำนาญ
พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รับมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยยอดเยี่ยม

Written byชำนาญ
รับมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยยอดเยี่ยม

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ครูวุฒิชัย ครองสิทธิ์ รับมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยยอดเยี่ยม

ซ้อมอัคคีภัย

Written byชำนาญ
ซ้อมอัคคีภัย

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมเสบียงบุญ

Written byชำนาญ
กิจกรรมเสบียงบุญ

วันพฤษหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอ่างทองปัมโรจน์วิทยาคม 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Written byชำนาญ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองปัมโรจน์วิทยาคม 

เข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะ พัฒนาพลังงานทางเลือก

Written byชำนาญ
เข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะ พัฒนาพลังงานทางเลือก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ) 

กิจกรรมเสบียงบุญ

Written byชำนาญ
กิจกรรมเสบียงบุญ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร

Written byชำนาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Written byชำนาญ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบรางวัลในกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมแอโรบิคโชว์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมระดับชั้น

Written byชำนาญ
กิจกรรมแอโรบิคโชว์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมระดับชั้น

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ความภาคภูมิใจ ของชาวปัทมโรจน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

  นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ หนุ่มวิศวะมาดเข้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

Written bynoppadol
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปิ่นมาลาวิชาการ" จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

Written bynoppadol
ประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สสวท.

  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดการประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (แข่งขันเล่านิทาน)

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

Written bynoppadol
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

Written bynoppadol
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ (สาขาทัศนศิลป์)

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง "การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว"

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

Written bynoppadol
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.ปลาย

  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ ๑ การแข่งขันภาพไทยประเพณี

ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ที่ได้รับเข็ม "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

  เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับครูพรรษรัตน์ พรมมินทร์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับเข็ม

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

Written bynoppadol
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)

  การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนบน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Written bynoppadol
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ ๒/๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

Written bynoppadol
คนดังของ อ.ป.ว. และชาวอ่างทองแห่งโลกโซเชี่ยลปี ๒๕๕๙

  งจำกันได้ไหม?.. มีเด็กชายตัวเล็กๆคนนึงเดินเก็บธงชาติที่ตกอยู่ที่พื้น ในขณะที่ฝนตกหนัก แต่เค้าไม่หวั่นไหว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

Written bynoppadol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
รองสมศรี
รองเรืองศิลป์
รองพิริยะ
รองพิเชฐ เกษวงษ์

ความสำเร็จของลูก อ.ป.ว.

 ลิงค์ภายนอก

รายงานงบทดลอง