เพลงประจำโรงเรียน
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

เพลงประจำโรงเรียน

เพลง : แดง-เหลือง หมั่นเรียน
คำร้อง - ทำนอง : วงสุนทราภรณ์ (2537)
ขับร้อง : นางสาวศิวิมล มงคลชู, เด็กหญิงกฤติยา พันธ์ทรัพย์
บันทึกเสียง : ธันวาคม 2555


เพลง : แดง - เหลือง เด่นวิชา
คำร้อง - ทำนอง : วงสุนทราภรณ์ (2537)
ขับร้อง : นายกฤติน พันธ์ทรัพย์ , เด็กหญิงกฤติยา พันธ์ทรัพย์
บันทึกเสียง : ธันวาคม 2555


 

เพลง : มาร์ชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม