สุขศึกษาและพลศึกษา
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

 นายวิเชียร  แตงอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

 

 นางสาวน้ำเพชร แจ่มทอง

 

 

 

นายสมบูรณ์  เขียวฉอ้อน

 

 

 

นางสาวกุลธรา  แก้วซัง

 

 

 

นางสาวนิภาพร ผิวฉ่ำ

 

 

 นายเพทาย แสงทัพ

 

 

 

นายสุริยะ  วงษ์พานิชย์