กิจกรรมดาวคนดีเป็นศรีแก่สังคม (จิตอาสา)
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมดาวคนดีเป็นศรีแก่สังคม (จิตอาสา) Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)

วันจันทร์ที่25 กันยายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมดาวคนดีเป็นศรีแก่สังคม (จิตอาสา)” โดยการพานักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และเผยแพร่สู่ชุมชน

 

 

 

 

Login to post comments