ประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ ลูก อ.ป.ว.มีระเบียบวินัย
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

ประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ ลูก อ.ป.ว.มีระเบียบวินัย Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)

วันจันทร์ ที่30 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ด้จัดประชุมปรึกษาหารือ

ระหว่างผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเรื่องการดูแล เอาใจใส่ การจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และปลูกฝังให้ ลูก อ.ป.ว. มีระเบียบวินัย ตลอดทั้งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

Login to post comments