มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)

วันพุธ ที่1 พฤศจิกายน 2560 รองสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ รองพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ประพฤติดีโดยการนำสิ่งของมีค่าที่พบเจอมาส่งมอบให้กับงานประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก อ.ป.ว สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนและครอบครัว

 

 

 

Login to post comments