การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 

เพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ให้ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำจุดดีมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำปัญหาที่พบมาแก้ไข โดยมีการระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในทางสร้างสรรค์

 
 

 

 

 

Login to post comments