ห้องสมุดร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมอ่านข่าวสาร ,สาระความรู้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินรายการ
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

ห้องสมุดร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมอ่านข่าวสาร ,สาระความรู้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินรายการ Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)


 

วันพฤหัสบดีที่23 พฤศจิกายน 2560 งานห้องสมุดร่วมกับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

ได้จัดกิจกรรมอ่านข่าวสาร ,สาระความรู้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินรายการ ในช่วงเวลา 12.30 น. เพื่อให้ลูกๆ อ.ป.ว. ได้รับความรู้รอบตัวและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

 

 

 

Login to post comments