อบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เรื่อง การบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

อบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เรื่อง การบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)


 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 งานสารสนเทศจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

เรื่อง การบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเองในการปรับปรุงพฤติกรรมการขาดเรียนหรือมาสาย อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถตรวจสอบการมาเรียนของบุตรหลานได้อีกด้วย

 

 

 

Login to post comments