โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)

 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน  

 เพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ให้ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลนอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำจุดดีมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำปัญหาที่พบมาแก้ไข โดยมีการระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในทางสร้างสรรค์

 

 

 

Login to post comments