โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GAT PAT)
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GAT PAT) Featured

Published in activity
Written by  ชำนาญ
Rate this item
(0 votes)

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ได้จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบระดับชาติ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยลูก อ.ป.ว. ได้ตั้งใจเรียนรู้ในการสอนเสริมครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

 

 

Login to post comments