ปัทมโรจน์สาร

ปัทมโรจน์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 35
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 


View All : ปัทมโรจน์สาร

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2556

รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2556 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

..ธีธัช  คำสำรวย

..อานนท์  เฟื่องภิบาล

..เกริกเกียรติ  สังเกตกิจ

..ธนกฤษ  เรือนเพ็ชร

..พัสกร  บัวสุวรรณ์

..พันศักดิ์  นิลเขตร์

..มาณุพงษ์  อุปมายันต์

..ธัญพิสิษฐ์  ปั้นแหน่งเพ็ชร

..กรรชัย  เรือนแป้น

..ภาษิต  พันธุ์โต

..ศักดิ์ชัย  ลึกวิลัย

..ธีรกร สุดแก้ว

..ปฎิภาณ  ชาญชัยศิลป์

..อิทธิพล  มารัตน์

..สาธิต  ดีจ่าง

..กฤษฎา  ศรีวนิชย์

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

รองสมศรี

รองชูชาติ

รองปราโมทย์

รองเรืองศิลป์

ดูผลการเรียน

โควตาประจำปีการศึกษา 2556

อาเซียนน่ารู้กับ อ.ป.ว.