การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.)
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ ๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ (พสวท.) Featured

Written by  noppadol 30 มกราคม 2560
Rate this item
(0 votes)

 

การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคกลางตอนบน

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 13 มีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

1. นายปริญญา มีใจเย็น นักเรียนชั้น ม.5/5
2. นายชัยพร อยู่อาจินต์ นักเรียนชั้น ม.5/5
3. นายวิทวัส สังข์สะอาด นักเรียนชั้น ม.4/5
4. นางสาวสุภนิช กองสิน นักเรียนชั้น ม.5/5
5. นางสาวสุชานันท์ อุบลบาน นักเรียนชั้น ม.5/5

ครูผู้ควบคุม คือ คุณครูสาขาฟิสิกส์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 
 คลิกเพื่อชมภาพ

 

Login to post comments