การแข่งขันโครงงานประเภท IOT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017
ไว้อาลัย
คืนสู่เหย้า2560

ค้นหาข้อมูล

การแข่งขันโครงงานประเภท IOT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 Featured

Written by  ชำนาญ 28 กันยายน 2560
Rate this item
(0 votes)

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงงานประเภท IOT ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 เป็นเงินรางวัล 7,000 พร้อมเหรียญรางวัล จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
สมาชิกทีในทีมได้แก่ 1.นายสุวิจักษณ์  การสุข  2.นายอภิชัจ  วุ่นวงศ์  3.น.ส.วรารัตน์  ประสานทรัพย์
 

 

 

 

Login to post comments